You Are Browsing ‘ફરાળી પોળ (Gujarati Blog)’ Category

જ્યારે નંબર પ્લેટ બની જાયે છે નેમ પ્લેટ

હવે 'સ્પેશ્યલ' નંબર ના મોટા પૈસા તો ખરા પણ અસલી કિંમત તો ગાડી ઉપર ની 'નેમ પ્લેટ' ની છે। ખરેખર, એ ગાડીજ શું જે તમારી જ્ઞાતિ ના વખાણે।