गेले शुक्रवारी अरविन्द केजरीवाल नी सांगितला, “आमी जे बोलतो ते करतो”।

मी तो मानसा बदल काई बोलणार नाही कारण माझ्या साठी तो खोटे बोलणे ची फैक्ट्री आहे । पण माझे अस मत आहे कि कोई पण व्यक्ति पॉलिटिक्स मधे राहून कसे सारखा “जे बोलते तो करू शकते”। म्हणून राजनीति मंझे ‘जसे लोक तसे बोल’ यांची पद्धति चे दुसरे नांव । आणि ती पद्धति वर अगर तुमचा प्रभुत्व नाइ तर तुमि राजनीति मधे नाई रहु शकते । हा गोष्ट आपल्या सगड्या च नीट सम्झुन जायचा गरज आहे ।

पण तीचा असा अर्थ नाई कि मी राजनीति मधे खोटे बोलणे ची सल्ला देतोय किंवा तीला मी बरोबर जाहिर करतोय । माझा फ़क्त अस तर्क आहे कि आपल्या सगड्याच्या एक राजकारिणी चे बोल चे दर्शनी मूल्य पलीकडे खरे अर्थ आइक्ला पाइजे ।

वन्दे मातरम!

ABOUT THE AUTHOR:

Author. Entrepreneur. Filmmaker. Journalist.

Leave A Response